Sint-Oedenrode - Het groene hart van de Meijerij

Historie in een notendop
Sint-Oedenrode is ontstaan op een hoge plek dicht bij de Dommel omstreeks 500 na Chr. Deze nederzetting groeide snel uit tot een belangrijke plaats in de Meierij. Vanaf 1231 was Sint-Oedenrode de hoofdstad van Peelland. Sint-Oedenrode kreeg toen zelfs stadsrechten. Rode was in de Middeleeuwen een welvarend dorp. Het dorp is ontstaan uit twee nederzettingen: één op de linkeroever van de Dommel (Rode) en Eerschot op de rechteroever. In 1900 waren er 4402 Rooienaren. In 1940 steeg dit tot 7853. Sint-Oedenrode groeide in de loop der jaren uit tot wat het nu is: een groen en gastvrij dorp met bijna 17.500 inwoners.

Groenste dorp van Europa
Sint-Oedenrode is in 2000 uitgeroepen tot groenste dorp van Europa. Een belangrijke reden hiervoor zijn de schitterende natuurgebieden in de gemeente. De loop van de Dommel vormt de basis voor ontstaan van deze markante natuurgebieden.

De Dommelbeemden en de Moerkuilen
De Dommelbeemden is een Staatsnatuurmonument van ruim 100 hectare. Er komen zeldzame planten en dieren voor. Grenzend aan dit gebied liggen de Moerkuilen, een veenplas die door turfsteken is ontstaan en wordt omgeven door een prachtig broekbos. Door het hele gebied loopt een bewegwijzerende route die door het bos, de weilanden langs de drassige beemden naar de hoger gelegen akkers voert.

Het Vressels Bos en de Hazenputten
Het Vressels Bos ligt ten oosten van het kerkdorp Nijnsel en is, gelegen op een stuifzandheuvel, zo'n 250 hectare groot. Wie nu door dit bos wandelt zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen, dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het was een gebied met zandverstuivingen en heide. Aan de randen woonden boeren die veel last hadden van het stuifzand. Zij besloten de stuifzanden te bebossen. Er zijn verschillende wandel- en ruiterroutes uitgezet. Ook is er een trimbaan.

Het Dommeldal
Het Dommeldal wordt gezien als een van de mooiste beekdalen van ons land. Dit unieke beekdal doorsnijdt het grondgebied van Sint-Oedenrode van zuid naar noord. Door en langs dit beekdal zijn fiets- en wandelroutes uitgezet. Natuurlijk kun je het gebied ook bekijken vanuit een kano!

Het Rooise Broek en de Scheeken
Het gebied rondom het kerkdorp Boskant wordt vooral gekenmerkt door de vele kleine, vaak onregelmatig gevormde percelen, met daarlangs meestal de populier. Deze statige bomen leveren o.m. het hout voor de klomp. Nabij Boskant ligt het natuurgeied de Scheeken, dat bestaat uit populierenbossen, afgewisseld met spar, eik en weilanden. Wellicht dat u hier en daar in oude populieren kunstig uitgehakte figuren aantreft die u naar een andere wereld zullen voeren, de wereld van Theo Sonnemans, onze Boskantse boomkunstenaar.

home

kanoën op de dommel

feesten bij dommelzicht

arrangementen

groene omgeving

openingstijden

routebeschrijving

contact


Copyright 2009-2024 Dommelzicht. | Alle rechten voorbehouden.
Created by PaWa Beheer B.V. | Hosted by TriNed B.V.